Analogna integrirana vezja in sistemi

Obvestilo

Predmet se od študijskega leta 2022/2023 izvaja v okviru katedre za Elektroniko in Laboratorija za načrtovanje integriranih vezij.

Vsebina predmeta

Glavna naloga predmeta Analogna integrirana vezja in sistemi (AIVS) je predstavitev načrtovalskih orodij študentom ter njihova uporaba pri načrtovanju integriranih vezij. Obravnavajo se osnovni gradniki vezij, ki so uporabljena v integriranih sistemih.

IMG_2113

Vsebina predmeta je razdeljena na več poglavij. Literatura, ki se priporoča za boljše razumevanje je knjiga “Analogna integrirana vezja in sistemi na čipu” prof. Antona Pleterška.

Gradivo za predavanja :

Laboratorijske vaje

Gradivo za laboratorijske vaje

Rezultati Kolokvijev in Izpitov

Rezultati izpitov so dostopni na e-fe in oglasni deski.

Izvajalci

Predavatelj :  doc. dr. Aleksander Sešek

Asistenta : Ajda Tuševski, Žiga Šmelcer