Ekološki Varen Avtomobil za zeleno mobilnost – EVA4green

g4171

Upravičenec (koordinator): SiEVA d.o.o., podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.

Ostali partnerji: Univerza v Mariboru (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), Univerza v Ljubljani (Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za strojništvo), COSYLAB d.d., Hidria AET d.o.o., Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Kolektor Group d.o.o., NELA razvojni center d.o.o., PODKRIŽNIK d.o.o., RLS merilna tehnika d.o.o., TPV d.d., Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Vrednost projekta: 8.936.962,50 EUR

Višina sofinanciranja: 5.892.004,63 EUR

Prednostno področje SPS: Mobilnost

Obdobje izvajanja: 01.09.2016 – 28.02.2019

Opis programa: Projekt EVA4green prinaša konkreten načrt razvoja 22 novih izdelkov, katerih konkurenčna prednost na trgu se bo izkazovala skozi 40 načrtovanih inovacij in 16 mednarodnih patentnih prijav. Področja razvoja izdelkov so izbrana tako, da podpirajo usmeritve globalne avtomobilske industrije, strategije EU in tudi nacionalnih razvojnih programov. Z razvojem izdelkov bomo prispevali k doseganju pomembnih napredkov na področju zniževanja porabe energije ter emisij, ki izhajajo iz motorjev z notranjim zgorevanjem, elektrifikaciji vozil, ter varnosti in udobju v avtomobilih.

Delo bo usmerjeno v štiri ključna področja:

  • motor z notranjim zgorevanjem,
  • komponente in sistemi za elektrifikacijo glavnega pogona vozila,
  • mehatronski sklopi kot pomožni sistemi v vozilih ter
  • komponente in sistemi za varnost in udobje.

Prebojne rešitve bodo dosežene z uvajanjem novih materialov, nižanjem teže komponent, razvojem napredne senzorike, uvajanjem rešitev s področja omogočitvenih tehnologij ob hkratni optimizaciji konceptov in konstrukcij.

Sodelavci laboratorija smo trenutno soudeleženi na treh RRP-jih:

  • RRP 2.1.3: Raziskave tehnologije 48V ELEKTRIČNEGA POGONSKEGA SISTEMA S TRAJNIMI MAGNETI,
  • RRP 3.1.4: ZASNOVA DRUŽINE INTEGRIRANIH SENZORJEV ABSOLUTNE KOTNE LEGE IN HITROSTI VRTENJA ZA UPORABO PRI REGULACIJI ROTACIJSKIH ELEKTRIČNIH STROJEV PO ASIL/SIL
  • RRP 3.2.4: DRUŽINE INTEGRIRANIH SENZORJEV ABSOLUTNE KOTNE LEGE IN HITROSTI VRTENJA ZA UPORABO PRI REGULACIJI ROTACIJSKIH ELEKTRIČNIH STROJEV PO ASIL/SIL

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.