Projekti

Projekti, ki so se in se izvajajo v LMFE, so različne “narave”. V njih se prepletata vedno dva dejavnika in sicer raziskovanje in tržni potencial. To pomeni, da poskušamo čim več projektov narediti tako, da se iz njih veliko naučimo – pridemo do novih spoznanj, ter da imajo na koncu tržno vrednost tako za naročnika kot tudi za nas, saj se znanje lahko uporabi pri drugih projektih.

Raziskovalni programi

P2―0257 Sistemi na čipu z integriranimi mikromehanskimi, s THz, z optičnimi, z magnetnimi in z elektrokemijskimi senzorji
Obdobje 1.1.2004―31.12.2025

Tekoči domači projekti

Tekoči mednarodni projekti

Pretekli domači projekti

Pretekli mednarodni projekti

Splošna razdelitev: