Metrologija v ekstremnih pogojih na osnovi teraherčnega valovanja

Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za Elektrotehniko
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
 fe arrs_logo

RAZISKOVALNI PROJEKTI SO (SO)FINANCIRANI S STRANI JAVNE AGENCIJE ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST.

RAZISKOVALNI PROJEKTI

Članica UL Fakulteta za Elektrotehniko
Šifra L2 – 9236
Naziv projekta Metrologija v ekstremnih pogojih na osnovi teraherčnega
valovanja
Obdobje 1.7.2018 – 30.6.2021
Letni obseg 1,34 FTE
Vodja prof.dr. Trontelj Janez
Veda Tehniške vede
Sodelujoče RO Sodelujoče RO
Vsebinski opis projekta

V predlaganem projektu zasledujemo razvoj teraherčne tehnologije na novo raven stanja tehnike. Gre za delovanje v ekstremnih razmerah, ki vladajo pri vlivanju tekočega jekla pri temperaturi nad 1000°C. Problem ustreznega doziranja prahu za mazanje sten kalupa ni ustrezno rešen, čeprav so ga poizkusili rešiti s pomočjo ultrazvočnih metod, z infrardečimi žarki in drugimi senzorskimi sistemi, vendar so vse metode odpovedale, tako da ostaja nerešen.

Trenutno nastavljanje parametrov vlivanja jekla izvaja izkušen operater, ki pa dela v izjemno težkih pogojih zaradi vročine, prahu in zamegljenosti, zato so pogoste človeške napake, ki povzročajo veliko izmeta in slabo kvaliteto jekla. Delovna hipoteza predlagane raziskave je, da je možno potrebne parametre meriti s teraherčnimi valovi, ki prodirajo skozi meglo prašnih delcev, skozi plast prahu za mazanje do površine tekočega jekla v kalupu. Možno bo izmeriti tako debelino prahu kot tudi nivo jekla med vlivanjem, kar je dovolj, da bi lahko avtomatizirali proces in s tem dramatično povečali kvaliteto in proizvodni izplen. Skupina LMFE je v svetu prepoznana kot ena vodilnih na področju raziskav frekvenčno moduliranih THz sistemov za teraherčno slikanje zakritih predmetov. Rešitev zastavljenega cilja projekta bo pomembno razširila možnosti uporabe THz sistemov v industrijskih procesih, zato ima predlagana raziskava širši pomen za razvoj znanja in visokih tehnologij. V LMFE potekajo THz raziskave predvsem na področju zveznega THz valovanja in izdelava komponent z mikroelektronskimi tehnologijami, ki omogočajo učinkovito serijsko produkcijo. Projekt je zastavljen ambiciozno in predvideva potrditev koncepta z zasnovanim prototipom in z meritvami.

Predlagani projekt bo torej doprinesel nova spoznanja o teraherčni tehnologiji in bo tudi preverjen v realnem okolju v livarni jekla.

Sestava projektne skupine Projektna skupina
Faze projekta in njihova realizacija Tehnika osvetljevanja s THz valovanjem Končano
Izboljšava THz senzorjev in senzorske matrike Končano
Procesiranje THz signala Končano
Industrijski preskus sistema THz Končano
Bibliografske  reference Bibliografske reference
Sofinancerji Ergolines Lab s.r.l.