MOTZART

Učinkovitejši elektroMOTorji Z rAzvojem ekspeRTnega sistema in novih
tehnologij

Upravičenec (koordinator):
SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.
Ostali partnerji:
Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo,
Univerza v Ljubljani – Fakulteta za elektrotehniko,
Univerza v Mariboru – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Hidria d.o.o.,
Kolektor Group d.o.o.
Vrednost projekta:3.156.167,50 €
Višina sofinanciranja:1.998.008,00 €
Prednostno področje SPS:Mobilnost
Obdobje izvajanja:01.10.2018 – 30.09.2021

Opis programa:

Projekt bo usmerjen v nadgradnjo kompetenc in izdelkov v celotni verigi proizvodnje elektromotorskih pogonov; od štancanja lamel, sestavljanja rotorskih in statorskih paketov do razvoja močnostnih modulov in vodenja celotnih elektromotorskih pogonov.

Projekt MOTZART bo sledil globalnemu cilju doseganja višje dodane vrednosti slovenske industrije na področju sistemov za e-mobilnost z doseganjem še višje stopnje odličnosti in uveljavljanja vloge predrazvojnega dobavitelja na ključnih področjih glavnih in pomožnih elektromotorskih pogonov.

Učinki projekta se bodo odražali v :

  • skrajšanem času in nižjih stroških razvoja,
  • hitrejšem prenosu podatkov med razvojnimi in izdelovalnimi procesi in
  • višji stopnji ponovljivosti, robustnosti, natančnosti in čistosti v proizvodnem procesu,
  • energetsko izboljšani in kompaktnejši zasnovi elektromotorskega pogona tudi ,
  • izboljšanih zanesljivosti delovanja elektromotorskega pogona ter delovanje v zahtevnih okoljih (korozivni mediji, višje temperature).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj