ASAM

Posebna aplikacijska tehnologija AM: Interreg omrežje za izobraževanje in hitro izdelavo prototipov.

Trajanje projekta1.1.2020 – 31.12.2021 (24 mesecev)
Vrednost projekta629.010,50€
Spletna stran projektahttps://asam-projekt.eu/

V okviru čezmejnega sodelovanja INTERREG SLO-AVST se je v januarju 2020 začel izvajati dvoletni projekt ASAM. V projektu je vodilni partner Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti, partnerja na slovenske strani sta še Laboratorij za mikroelektroniko s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in KEKO Oprema d.o.o.,  na avstrijski strani pa Koroška univerza uporabnih znanosti (Fachhochschule Kärnten). Glavni cilj projekta med-regijskega sodelovanja je vzpostaviti skupno platformo tehnologij AM (dodajne proizvodne tehnologije, ang. additive manufacturing technologies, kot na primer 3D tiskanje), in s tem močno okrepiti  raziskave, inovacije in  seveda konkurenčnost obeh regij na tem področju.  

V času izvajanja projekta bodo partnerji s skupnim razumevanjem možnosti in prednosti oblikovali infrastrukturo in poslovni model storitev, kar bo pripomoglo k razvoju makro-regije Slovenije, Avstrije, Severne Italije in dela Hrvaške v vodilno regijo v evropskem prostoru za tehnologije AM.  V teku projekta bo za pomoč akterjem na področju tehnologij AM zgrajena infrastruktura, sestavljena iz virtualnega laboratorija FabLab in treh realnih laboratorijev: (1) za tehnološko usposabljanje in poučevanje; (2) za testiranje materialov in sestavnih delov; (3) za uporabo na področju elektronskih komponent in sestavov.