Senzor za sprotno, neinvazivno merjenje glukoze

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za Elektrotehniko
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
 fe arrs_logo

Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Raziskovalni projekti

Članica UL Fakulteta za Elektrotehniko
Šifra L2-7541(D)
Naziv projekta Senzor za sprotno, neinvazivno merjenje glukoze
Obdobje 1.3.2016 – 28.2.2019
Letni obseg 1,45 FTE
Vodja prof.dr. Trontelj Janez
Veda Tehniške vede
Sodelujoče RO Sodelujoče RO
Vsebinski opis projekta Izpostaviti želimo pomembne točke v zvezi z načrtovanjem in razvojem neinvazivne medicinske naprave za spremljanje nivoja glukoze v krvi. Razvoj neinvazivne in brezbolečinske tehnologije, bi izboljšal bolnikovo pripravljenost za redno spremljanje nivoja glukoze v krvi, kar bo bistveno izboljšalo kakovost življenja sladkornega bolnika. Nizki nivoji signalov, ki jih povzročijo molekule glukoze so glavna težava pri bioimpedančni detekciji.
Bioimpedančno merjenje pridobiva na pomenu v različnih bioloških področjih in biomedicinskih sistemih zaradi svoje neinvazivne narave. Neinvazivne metode merjenja so zelo pomembne, za zmanjšate okužb in fizičnih poškodb, ki nastanejo zaradi invazivne meritve. Med raziskovalnih dejavnosti, predlaganih v tem dokumentu, načrtujemo analizo delovanja bioimpedančne spektroskopije z realizacijo v senzorskem sistemu za analizo glukoze v krvi, ki temelji na merjenje frekvenčnega odziva impedance. Načrtujemo razvoj senzorskega sklopa na podlagi predlagane arhitekture, kjer bo izhodni signal bioimpedančnega senzorja sklopa dodatno ojačan in obdelan z mikrokrmilnikom.
Pri razvoju modela in senzorja se bomo osredotočili na šibko občutljivost senzorja in spektralno prekrivanje molekul vode z molekulami glukoze, za doseganje optimalnega napredka na področju bioimpedančne spektroskopije. Poleg tega bo potrebno upoštevati prepustnost tkiva, vpliv tkiva na sipanje in odbojnost tkiva pri aplikativni uporabi bioimpedančni spektroskopskih tehnikah.
Nekatere vitalne točke, kot so modeli in klasifikacije, ki temeljijo na ugotovljenih spektralnih lastnosti in njimi povezane optimalne rešitve so opredeljene kot cilji projekta.
Sestava projektne skupine Projektna skupina
Faze projekta in njihova realizacija Izdelava prototipa integriranega vezja ASIC za merjenje impedančnega spektra Končana
Evalvacija sistema in meritve, popravki vezja ASIC po potrebi Končana
Evalvacija prototipa in meritve, končno poročilo Končana
Bibliografske reference Bibliografske reference
Sofinancerji  L-Tek elektronika d.o.o, Šentjernej
 INO d.o.o., Brežice