Patenti

Pri svojem delu se člani LMFE srečujejo z vedno večjimi izivi in izvirne rešitve so del vsakdana pri raziskovanju ter različnh projektov. Mnogo rešitev izvira iz izkušenj pridobljenih na preteklih projektih, vedno pa se najde tudi taka rešitev, ki je inovativna ter sodi v tehnološki vrh. Mnogo takih rešitev je integriranih v projekte in niso razkrite publiki v skladu z varovanjem poslovnih skrivnosti, h katerim smo zavazani, druge pa se pojavijo kot patenti. Nekaj patentov zadnjih let, katerih izumitelji so člani LMFE je zbranih spodaj, njihov opis pa je možno najti v mednarodnih patennih bazah, kot so WPO ter EPO ter slovenski bazi patentov. Patenti so predstavljeni po časovnem sosledju vložitve.

TRONTELJ, Janez, ŠMID, Blaž. Verfahren und Vorrichtung zur Krafterfassung : AT 512463 B1 2015-02-15. [S. l.]: Österreichisches Petentamt, 2015. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10943316]

MUCK, Tadeja, KAVČIČ, Urška, MRAOVIĆ, Matija, MAČEK, Marijan, PLETERŠEK, Anton. Embalaža iz kartona z vgrajeno pametno značko za radiofrekvenčno identifikacijo z možnostjo beleženja različnih parametrov : patent št. SI 24272 z dne 31. 07. 2014. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2014. 2, [9] str. [COBISS.SI-ID 3044720]

TRONTELJ, Janez. Method and device for contactless sensing rotation and angular position using orientation tracking : US 8,736,258 (B2), May 27, 2014 : appl. no. 12/739,495, Oct. 25, 2007. [S. l.]: US Patent Office, 2014. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10875220]

TRONTELJ, Janez, MAČEK, Marijan, SEŠEK, Aleksander. A detection system and a method of making a detection system : 1307052.9 20130418. [Newport]: United Kingdom Intellectual Property Office, 2013. [COBISS.SI-ID 9882708]

RAIČ, Dušan. Synchronous sequential logic device using double triggered flip-flops and method for skewed triggering such state storing registers : EP 2 364 525 B1 2013-07-10. [S. l.]: European Patent Office, 2013. [COBISS.SI-ID 9981268]

TRONTELJ, Janez, TRONTELJ, Janez, ŠMID, Blaž. Postopek in naprava za testiranje in uravnavanje temperaturnega koeficienta integriranih vezij : SI 24004 A 2013-08-30. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2013. [COBISS.SI-ID 10161748]

TRONTELJ, Janez, ERGAVER, Gregor, PODRŽAJ, Jurij, SEŠEK, Aleksander. Apparatus for high side transistor bridge driver : application no. PCT/EP 2013/054526, 2013-03-06. Osterberg: Petentanwaltskanzlei Hutzelmann, 2013. [COBISS.SI-ID 9698644]

TRONTELJ, Janez, ŠMID, Blaž. Magnetni sistem za merjenje absolutne sile z izboljšano linearnostjo : patent : SI23519 A, 2012-04-30. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2012. [COBISS.SI-ID 9312852]

TRONTELJ, Janez, SEŠEK, Aleksander. Verfahren zur Steuerung von Magnetspulen (Solenoiden) : številka prijave 10 2011 001 610.4, datum prijave 28. 3. 2011. Osterberg: Petentanwaltskanzlei Hutzelmann, 2011. [COBISS.SI-ID 8929620]

GIER, Lothar, KEMPE, Volker, STRLE, Drago. Arrangement for measuring a rate of rotation using a vibration sensor : patent no. US 8042393 B2, 2011-10-25 : prior publ. data US 2010/0011857 A1, 2010-01-21. [S. l.]: United States Patent, 2011. [COBISS.SI-ID 9650772]

PLETERŠEK, Anton, STRAHIJA, Roman, TRONTELJ, Janez. Interpolation method and frequency independent peak amplitude measurement of orthogonal-periodic signals. Recent patents on engineering, ISSN 1872-2121. [Print ed.], Aug. 2011, vol. 5, no. 2, str. 82-93, ilustr. [COBISS.SI-ID 8454484]