Sodelovanje z inštituti

Laboratorij že od ustanovitve sodeluje z mnogimi fakultetami in instituti. Sodeluje predvsem z inštitutom Jožef Štefan, Kemijskim Inštitutom, inštitutom za celulozo in papir, mednarodno poslovno šolo Jožefa Štefana …