Sodelovanje s podjetji

Raziskovalno delo v laboratoriju poteka v treh glavnih smereh in sicer:

Laboratorij je vedno odprt za vse vrste sodelovanj z industrijo in javnim sektorjem, ter se veseli novih izivov in produktov, ki bi jih razvili in tržili v sodelovanju z zunanjimi partnerji.