Študijsko gradivo

Študijsko gradivo je razdeljeno glede na predmete, pri katerih se le to uporablja. Veliko gradiva pa je tudi iz prejšnjega študijskega programa. Spodaj je zbrano gradivo, ki je na voljo preko interneta ter naslovi publikacij, ki so na voljo v knjižnici in založbi FE.