Mikroelektronski sistemi

Glavni cilji predmeta so: Načrtovanje mešanih analogno/digitalnih gradnikov, razumevanje problemov, ki nastanejo pri realizaciji integrianih VLSI mikroelektronskih sistemov in obvladovanje postopkov ter modernih načrtovalskih orodji, jezikov za opisov in modeliranja ter sočasno simulacijo analognih in digitalnih podsistemov ter senzorjev in/ali aktuatorjev. Poleg tega bodo študenti seznanjeni s trendi realizacije mikroelektronskih sistemov za prihodnjih 10 do 15 let in glavnimi omejitvami, ki narekujejo razvoj.

METODOLOGIJA NAČRTOVANJA: metodologija načrtovanja mikroelektronskih sistemov od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor ter uporaba modernih načrtovalskih orodji.

KOMPLEKSNI ANALOGNO/DIGITALNI GRADNIKI: Analogno-digitalni in digitalno-analogni pretvorniki, fazno sklenjene zanke, mešalniki, fazni detektorji, kompleksni filtri.

MODELIRANJE MIKROELEKTRONSKIH SISTEMOV: Matlab/simulink in VHDL-AMS jezika za opis mesanih analogno-digitalnih sistemov in senzorjev/aktuatorjev, sočasne simulacije kompleksnega mikroelektronskega sistema na različnih nivojih, uporaba orodji za modeliranje in sočasno simulacijo itd.,

PARAZITNI POJAVI: trenutnih ter bodočih tehnoloskih procesov (presluh, leakage, zakasnitve, šum, elektro-migracija ter omejitve modernih tehnologij)

MEJE CMOS TEHNOLOGIJE: kam vodi zmanjsevanje struktur, novi elementi (SET), vpliv na načrovanje digitalnih in analognih integriranih vezij ter mikroelektronskih sistemov, optimizacija moči, redundanca,…

IZBRANA POGLAVJA IZ : testiranja, testabilnosti, BIST in zanesljivosti mikroelektronskih sistemov.

NOVE UPORABE MODERNIH TEHNOLOGIJ: bio-elektronska integrirana vezja, kointegracije ASIC in MEMS senzorjev, nanoelektronska integrirana vezja …

Gradivo predavanja:

  • Šolsko leto 2021/22

Gradivo vaje

Literatura:

1) P.J. Ashenden, “The systems designers guide to VHDL-AMS,”
Morgan Kaufmann publ., 2003
2) R. Plasche, “Integrated Analog-to-digital and Digital-to-analog Converters, ”
Kluwer Academic publishers, 2002
3) F. Maloberti, “Data Converters, ” Springer, 2007
4) G.T.A. Kovacs, “Microamchinned transducers source book,”
McGraw-Hill, 1998