Uvod v komunikacijsko elektroniko

Obvestilo

Predmet se od študijskega leta 2022/2023 izvaja v okviru katedre za Elektroniko in Laboratorija za načrtovanje integriranih vezij.

OPIS predmeta

Predmet poglobi razumevanje realizacije zajema, obdelave in prenosa signalov. Razumevanje delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij, ki se kot gradniki uporabljajo pri realizaciji v telekomunikacijskih in multimedijskih sistemih. Seznanitev s stanjem na področju realizacije komunikacijskih vezij s poudarkom na tehnološki izvedljivosti, ekonomski upravičenosti in tehnoloških trendih.

Analogni gradniki elektronskih komunikacijskih vezij, tehnologije izdelave analognih vezij. Gradniki digitalnih elektronskih komunikacijskih vezij: namenski procesorji, programirljive arhitekture, periferne enote, tehnologije izdelave digitalnih vezij. Gradniki visokofrekvenčnih komunikacijskih sistemov: zajem in obdelava signalov. Uporabniška elektronika in vgrajeni sistemi: optimizacija porabe moči, življenjska doba produkta, optimizacija pod-sklopov in stopnja integracije ter vpliv na lastnosti vezij in ceno produkta.
Telekomunikacijski sistemi: arhitekture komunikacijskih sistemov, strojna in programska oprema, arhitekture in primeri uporabe signalnih procesorjev, komunikacijskih procesorjev, omrežnih procesorjev in paketnih procesorjev. Multimedijski sistemi: arhitekture multimedijskih sistemov, strojna in programska oprema, realizacija algoritmov digitalne obdelave signalov.

Gradivo za predavanja:

laboratorijske vaje

Gradivo za laboratorijske vaje:

Rezultati

Kolokviji:

  • Prvi kolokvij
  • Drugi kolokvij

Skupni rezultati

Izvajalci

Predavatelj : doc. dr. Aleksander Sešek

Asistent :  Tadej Skuber

LITERATURA

1. A. Pleteršek, Načrtovanje analognih integriranih vezij v tehnologijah CMOS in BiCMOS”, Založba FE in FRI, Ljubljana 2006.
2. K. K. Parhi, VLSI Digital Signal Processing Systems: Design and Implementation, Wiley.
3. P.R. Gray, R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog integrated Circuits, Wiley, 1993.
4. J. F. Wakerly, Digital Design, Prentice Hall, 2001.