Magnetni sistemi

V laboratoriju za mikroelektrotniko se je razvilo veliko magnetnih sistemov, ki temeljijo na uporabi magnetnih senzorjev. Uporabljena sta v glavnem dva integriana senzorja in sicer Hallov senzor ter integrirana tuljavica. Magnetni senzorji so uporabljeni v širokem spektru aplikacij in sicer za merjenje linearnega pomika, kotnega zasuka, stikala, pritiska, itn.